Davek na nepremičnine, davek na promet nepremičnin

Davek na nepremičnine je po zakonu obveznost in pri vsaki prodaji nepremičnine se odmeri davek na nepremičnine. Po zakonu se davek na nepremičnine odmeri za zemljišča, zemljišča s pripadajočimi objekti, objekte pod stavbno pravico in dele objektov v etažni lastnini s pripadajočim delom skupnih prostorov ter zemljišč. Pomembno je, da se davek na nepremičnine veže na njihovo vrsto, torej so po novem obdavčeni vsi lastniki nepremičnin, tudi pravne osebe, ki doslej niso plačevale nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč. Red lahko svojim kupcem svetuje v posameznih primerih, ko je mogoče ob prodaji oz. nakupu izbrati možnost odmere davka na dodano vrednost, v glavnem pa se odmeri davek na nepremičnine.


© 2007 - 2023 RED d.o.o.